БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОФИЗИОЛОЗИТЕ (БАП)

(БАП) е неправителствена организация обединяваща професионалисти по детекция на лъжата в България.

За нас

0 Членове
0 Решени казуси
0 Партньори
0 Награди & Признания

Нашата мисия

Насърчаване и внедряване на използването и развитието на научната проверка на истината и откриването на лъжата чрез прилагане на полиграфска техника.

Разширяване приложението на полиграфското изследване в България и чужбина, като надежден инструмент за разследване.

Приемане на всички европейски и международни професионалисти, които искат да споделят своя опит в полза на обществото и са посветени на установяването на истината.

Стремим се да насърчаваме сътрудничеството с всички европейски агенции за правоприлагане и разузнаване при прилагането и използването на приетите полиграфски техники за по-ефективна борба срещу тероризма и международната престъпност.

Сътрудничество със световни полиграфски сдружения и други професионални организации по въпроси от взаимен интерес и в полза на полето за криминалистична психофизиология, използвайки детектор на лъжата.

Разработване на най-високи стандарти на компетентност в тази професия, насърчаване на научно-изследователската дейност на съдебната психофизиология чрез усъвършенствано обучение и актуализирани техники.

Всички членове са завършили програма за обучение по полиграф в институт или училище, който е акредитиран от Европейската полиграфска асоциация, Американската асоциация по полиграфията или друга призната Асоциация на полиграфите.

Дейности

Разследване на случай

Доказване или отхвърляне на обвинения и клевети.

Стигане до истината

Обективно изследване и установяване на истина/лъжа

Консултиране

Изследване при подбор на персонал, установяване на зависимости.

Фирмена сигурност

Широка употреба при оценка на управление на човешките ресурси.

Работим заедно

Станете част от българската асоциация на полиграфолозите

Регистрация

Издаваме сертификат на всеки член на БАП с валидност 2 години.

Лъжата

“С лъжи можеш да стигнеш далеч, но връщане от там няма…”

“Най-голямата лъжа, това е да мамиш любовта. Да лежиш на едно рамо, а да копнееш за друго. Да целуваш със затворени очи, в които пари отражението на друг образ. Да лъже мълчанието ти, повече от думите…”

“Дори и най-незначителната лъжа разваля хората, така, като капка отрова разваля цяло езеро. ”

“Не лъжи себе си, обикновено знаеш кое е правилното нещо което трябва да направиш!”

“Лъжецът не се бои от последствията, от обвинението на другите, нито от присъдата им. Той сам се е обвинил и се е осъдил вече. Виждаш ли? Присъдата е произнесена. Лъжецът се крие от собственото си обвинение, от присъдата си и от своята отговорност. И както ти казах проблемът не е в някой друг, а в този, който лъже. ”

Партньори

Свържете се с нас

Copyright © All rights reserved